Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Thiết Lập Trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Năm 1976, Hòa Thượng Tuyên Hoá thành lập Đại học Phật Giáo đầu tiên ở Phương Tây là trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. Tên của trường phản ánh một đâc tính chân thật và thâm sâu là lấy Pháp Giới làm thể và Chánh Pháp làm dụng.

Trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới không chỉ nhằm mục đích truyền bá kiến thức học thuật. Nó còn nhấn mạnh nền tảng căn bản của đạo đức, giúp mở rộng nghiên cứu trong việc giúp đỡ mọi người và tất cả chúng sanh trở về với tự tánh vốn có của họ. Vì vậy  trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. ủng hổ tinh thần tìm hiểu, chia sẻ và trao đổi tư tưởng, khuyến khích học sinh nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau và sử dụng những kinh nghiệm khác nhau và các phương pháp học tập khác nhau để khai thác trí tuệ vốn có của họ và thấu hiểu ý nghĩa của những văn bản này. Sau đó sinh viên được khuyến khích thực hành những đạo lý mà họ đã thông hiểu và đem ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống của họ. Như vậy sau đó họ sẽ có thể nuôi dưỡng được trí tuệ và đạo đức một cách toàn vẹn. Trường Đại Học còn nhằm mục đích đào tạo những cá nhân đạo đức cao xuất sắc để có thể đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh.

Qua nhiều năm, Hòa Thượng đã mời rất nhiều người lỗi lạc như giáo sư Lin Yun, Cư Sĩ Men Yi-Ping và gần đây nhất là ông Chen Li-fu đến để thuyết giảng cho các sinh viên ở trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới.

The Master attends a class along with his disciples

Hòa Thượng tham dự lớp học cùng các đệ tử.