Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni

Education of Shramaneras (Novices) is the foundation of Sangha education.

Giáo dục Sa Di và Sa Di Ni nền tảng của giáo dục Tăng Đoàn.

Chính con người có thể hoằng dương Đạo Phật; và chính Tăng Đoàn phải hoằng dương Phật Pháp. Các thành viên trong Tăng Đoàn phải đại diện dòng Chánh Pháp thanh tịnh trong thế giới ô trược khổ đau này; chỉ khi đó các Thầy Cô mới có thể đảm đương trách nhiệm như một ngọn đèn soi đường và là con tàu cứu độ. Vì vậy Hoà Thượng Tuyên Hoá xem việc giáo dục tăng chúng là đặc biệt quan trọng. Trẻ em là nền tàng của quốc gia, Sa Di (những người nam và nữ mới tu học) là gốc rễ của Tăng Đoàn. Nếu gốc rễ của một cái cây cứng cáp và khoẻ mạnh, thì cành lá và quả của nó tự nhiên sẽ phát triển sum sê. Chính vì vậy, Hoà Thượng đã cống hiến nỗ lực hết sức mình để giáo dục những sa di trẻ tuổi với mong mỏi rằng họ sẽ trở thành những bậc Pháp Khí trong tương lai.

Nói một cách đơn giản, "Sa Di” là một đứa trẻ trong Tăng Đoàn, và "Sa Môn" (nghĩa là một Tỳ Kheo) là một người đã trưởng thành của Tăng Đoàn. Sa Di là tên tiếng Phạn có nghĩa là “Tức Từ” – nghĩa là diệt trừ mọi tham vọng xấu xa và hành đạo từ bi. Sau khi Sa Di đã thọ cụ túc giới (toàn giới), người đó sẽ được gọi là Sa Môn. Sa Môn mang ý nghĩa là “Cần Tức” – là tình tấn tu hành theo giới, định, huệ và tiêu trừ tham, sân, si. Hoà Thượng muốn những Sa Di trẻ này mau chóng phát triển trí tuệ bậc trượng phu, nuôi dưỡng đức hạnh của bậc trượng phu và thể hiện hành vi của bậc trượng phu.

Với tầm nhìn xa trông rộng, Hoà Thượng đào tạo người mới trẻ dựa trên Ba Đại Tông Chỉ và Sáu Đại Tông Chỉ của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới. Ngài hy vọng rằng các em sẽ phát triển đức tính cao cả, cao quý của một thành viên Tăng Đoàn sở hữu đức tính chính trực, liêm chính trong sạch vững chắc không phan duyên, cầu kợi, cầu duyên, tranh giành, tham lam, mong cầu, ích kỷ, tự lợi và dối trá. Bởi vì những Sa Di này đã rời xa gia đình để xuất gia theo Phật, khoác trên mình Pháp Y của Như Lai, họ cần phải tu học theo những lời giáo huấn của Đại Thừa như là trách nhiệm căn bản, để xây dựng một nền tảng vững chắc và vững vàng trong đường Đạo. Hoà Thượng cũng kèm theo việc huấn kuyện các Sa Di với chương trình phổ thông mà những đứa trẻ cùng tuổi như các em đều được thọ nhận. Hy vọng rằng các Sa Di sẽ trở thành những bậc Pháp Khí trong việc hoằng bá Phật Pháp, hiểu rõ được Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian, vẫn vô nhiễm dù đang ở trong thế gian ô trược, hành đại hạnh của Bồ Tát cứu độ thế gian, trở về nguồn, và đắc chánh giác.

“Để có thể vươn lên cao, chúng ta phải bắt đầu từ chỗ thấp. Để đi đến những nơi xa, chúng ta ta phải khời hành từ nơi gần. Thời khoá biểu hằng ngày của Hoà Thượng quy định cho những Sa Di là tụng Kinh, học giới luật, tham thiền, lạy sám hối, thuyết Pháp, học thuộc Kinh, thực hành Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn v.v ... từng bước từng bước một, xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc hoằng Pháp năm Tông Phái chính truyền: Thiền Tông,Giáo Tông, Luật Tông, Mật Tông và Tịnh Độ trong tương lai.

Excerpt from an article by Dharma Master Heng Tung,
Vajra Bodhi Sea, February 1995