Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Kêu Gọi tại UNESCO

Trong chuyến đi Châu Âu năm 1990, Hòa Thượng đã chỉ ra sự phá sản của nền giáo dục hiện đại và những nguy hại ảnh hưởng đến thế hệ ngày nay do nền giáo dục này mang lại. Ngài đã kêu gọi mọi người:

Chúng tôi hy vọng đánh thức mọi người trên thế giới này, và chúng tôi cầu khẩn những người chúng tôi gặp gỡ hãy cải cách hệ thống giáo giục. Bằng cách này chúng ta muốn tránh kéo thế hệ kế tiếp tránh khỏi bờ vực của thảm họa, để cứu thế giới này khỏi sự tận diệt, và bảo vệ nhân loại khỏi tận thế.

Mục đích của tôi muốn nói ra những điều này không phải để làm mọi người hoảng hốt, hay đưa ra những tin giật gân hay đe doạ ai khác . Hãy nhìn những đứa trẻ học sinh của chúng ta. Ngay cả trong khi học trường tiểu học, học sinh đã học sự giết hại, đốt nhà, và cư xử tà loạn. Tôi thử hỏi quý vị, đây là phương pháp giáo dục gì? Đó là một sự cảnh báo nghiêm trọng về những vấn đề đang diễn ra ngay cả với cấp tiểu học. Chúng ta có thể mong đợi loại tương lai nào cho thế giới này ? Chúng ta giống như đang cắt bỏ gốc rễ của những thế hệ mai sau của chúng ta. Một khi những gốc rễ này bị cắt bỏ đi, chúng ta sẽ đương đầu với sự tuyệt chủng của nhân loại và là sự tận diệt của nền văn minh nhân loại. Không cần tới những vụ nổ nguyên tử hay hơi độc để chấm dứt thế giới này. Nền giáo dục của chúng ta cũng đủ nguy hại như thế vì nó dẫn dắt những học sinh này đi vào con đường đen tối xa rời con đường sáng lạng. 

Ở trung học, học sinh học dùng ma tuý. Những kẻ dẫn dắt đến ma túy có mặt khắp nơi, làm những chất độc hại này có sằn khắp thế giới và dạy những học sinh vô tội sử dụng chúng. Nếu quý vị suy nghĩ về chuyện này, vấn đề này có tiềm năng gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Đây là một mối đe doạ quốc tế. Tuy nhiên các chính phủ của chúng ta không giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Họ xây dựng hệ thống quốc phòng thủ quốc gia để chống lại sự xâm lược bởi các quốc gia khác, nhưng họ không ai nhận ra rằng giáo dục là hình thức hệu quả và căn bản nhất của nền quốc phòng. Nếu một quốc gia không giáo dục công dân của họ tốt đẹp, thì bất cứ sự phòng thủ quốc gia nào của nước đó cũng đều vô dụng. Quốc gia đó có thể có vũ khí nguyên tử và có kỹ thuật về chiền tranh hoá học, nhưng chẳng có ai biết sử dụng chúng. Do đó dù quốc gia đó có bất kỳ loại vũ khí nào, cũng chỉ là vô dụng

Công dân của mọi quốc gia hãy mau chóng thức tỉnh giấc mộng và không nền chìm đắm trong ngũ dục tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, thức ăn và ngủ nghỉ. Chúng ta sống có ý nghĩa hơn là chỉ có ăn uống, nhậu nhẹt và tận hưởng cái mà được gọi là “sung sướng”. Nếu chúng ta không quan tâm nghiêm túc đến giáo dục, thế giới của chúng ta sẽ rất nguy hiểm.

Ngài cũng đưa ra những giải pháp đơn giản đối với vấn đề toàn cầu này: bát đức của nền văn hoá Trung Hoa - hiếu (hiếu thảo), để (kính trọng anh chị em), trung (trung thành), tín (tín nhiệm), lễ (lễ phép), nghĩa (nghĩa khí), liêm (liêm khiết), sỉ (hổ thẹn).