Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi

Cherishing the youth and instilling them with goodness

Trân quý thiếu nhi và bồi dưỡng thiện tánh cho chùng.

Triết lý của Hoà Thượng Tuyên Hoá trong việc giáo dục dựa trên đạo lý “Chăm sóc người người thân lớn tuổi của người khác như người thân lớn tuổi của mình; nuôi dưỡng con cái của người khác như con cái của mình.” Điều này là do hiếu thảo là nền tảng của con người. Và vì vậy, Ngài Hoà Thượng đã chỉ thị  Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tổ chức lễ Trân Quý Thiếu Nhi vá Quý Kính Cao Niên hằng năm.

Ngài nói: 

"Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới sẽ lễ Trân Quý Thiếu Nhi giữa mùa xuân và mùa hè, để mừng những học sinh trong khu vực và dạy chúng về những đạo lý. Giữa mùa thu và đông, chúng ta sẽ tổ chức lễ Quý Kính Cao Niên. Như thế dù những người cao niên không có con cháu sẽ nhận được sự kính trọng từ người trẻ, và trẻ em không cha mẹ cũng sẽ nhận được sự chăm sóc, quan tâm của người lớn. Bằng cách này, tất cả mọi người sẽ tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Đây là những việc thông thường của tình cảm con người. Mục tiêu của chúng ta là thay đổi trào lưu bằng việc quan tâm và chăm sóc con người."

"Không chỉ trong quốc gia này, mà khắp các quốc gia trên thể giới này, chúng ta mong mỏi rằng mọi người sẽ học những phong tục này. Được như vậy thì trong tương lai, những người già sẽ có thể sống những năm cuối đời của họ trong an lạc, những người trong tuổi hoa niên sẽ có thể sử dụng tài năng của họ, và những đứa trẻ sẽ trưởng thành tốt đẹp. Mục tiêu của chúng ta là đạt được sự đại đoàn kết trên thế giới. Do đó mọi người nên cố hết sức mình để phát huy phong tục Trân Quý Thiếu Nhi vá Quý Kính Cao Niên này. Mỗi người làm con phải hết sức tôn trọng cha mẹ của mình. Đừng trở nên ngỗ nghịch khi mà cha mẹ đã nuôi lớn chúng ta, chúng ta ném họ vào sọt rác và lãng quên họ."

Respecting the elderly and honoring the worthy

Tôn trọng người cao niên và quý kính hiền đức.