Con Đường Khó Khăn

Giới Thiệu

Công Nghiệp

Xây Dựng nền Tảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ
Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo
Xiển Dương Giáo Dục

Pháp Duyên

Hòa Thượng Quảng Khâm
Hoà Thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedo
Đức Hồng Y Vu Bân và Đức Cha Rogers

Giáo Hóa và Hộ Quốc

Các Viên Chức Hoa Kỳ
Các Viên Chức Nước Khác

Pháp Duyên: Hòa thượng Bhante Dharmawara
và Hoà Thượng Ajahn Sumedho

Trong nỗ lực đoàn kết Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Nam Tông, Hòa Thượng Tuyên Hoá đã vô cùng thành công trong việc nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của cộng đồng Tăng Già theo NamTông. Chính nhờ vậy, không phải một cách tình cờ mà hai Hòa thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedho, cả hai vị Tỳ Kheo Phật Giáo Nam Tông lại hết sức kính trọng Hoà Thượng Tuyến Hoá đến như vậy.

The 103-year old Elder Dharma Master Bhante Dharmawara visiting the City of Ten Thousand Buddhas in 1991

Hoà Thượng Bhante đã 103 tuổi viếng thăm Vạn Phật Thành năm 1991.

Hòa thượng Bhante Dharmawara là một trong những Pháp Sư cao tuổi,
người được Hòa Thượng Tuyên Hoá mời đến để truyền giới trong Lễ Tam Đàn Đại Giới. Nhiều lần khác, Hòa thượng Bhante cũng đặc biệt đến viếng thăm Vạn Phật Thánh Thành. Ngài vẫn tiếp tục đến Vạn Phật Thành ngay cả sau khi Hòa thượng Tuyên Hoá đã nhập Niết Bàn. Mỗi lần như vậy, Hoà Thượng Bhante đều khuyên nhủ các phật tử tại chùa Vạn Phật nên tu hành tinh tấn. Mặc dù tuổi cao nhưng Ngài vẫn tiếp tục viếng thăm chùa mãi cho đến tận khi Ngài viên tịch mới gần đây. Hoà Thượng Bhante được tất cả mọi người tưởng nhớ.

Venerable Master Hua and Ajahn Sumedho, Bhikku, in England, 1990

Hoà Thượng Tuyên Hoá và Hoà Thượng Ajahn Sumedho, Bhikku, tại Anh năm 1990.
 

Bất kì khi nào Ngài Ajahn Sumedho đến Hoa Kì , Ngài đều đến thăm Hòa thượng Tuyên Hoá cho dù Hòa Thượng đang ở nơi nào . Vào năm 1989 , Ngài còn thỉnh Hòa Thượng đến hoằng pháp tại trung tâm Phật giáo Amaravati ở Anh, nơi Ngài đang trụ trì . Điều này dẫn đến cuộc gặp gỡ lịch sử của Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Nam Tông. Năm 1991, với sự tán thành của Hoà Thượng Tuyên Hoá, Ngài Ajahn Sumedho cũng đã chủ trì một khóa tu thiền theo lối Nam Tông tại chùa Vạn Phật Thành. Mãi đến tận ngày nay, Trung tâm Phật Giáo Amaravati ở Anh vẫn tiếp tục giữ quan hệ mật thiết với Vạn Phật Thánh Thành.