Con Đường Khó Khăn

Giới Thiệu

Công Nghiệp

Xây Dựng nền Tảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ
Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo
Xiển Dương Giáo Dục

Pháp Duyên

Hòa Thượng Quảng Khâm
Hoà Thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedo
Đức Hồng Y Vu Bân và Đức Cha Rogers

Giáo Hóa và Hộ Quốc

Các Viên Chức Hoa Kỳ
Các Viên Chức Nước Khác

Pháp Duyên: Hồng Y Vu Bân và Cha Rogers

 
You can be a Buddhist among the Catholics, and I will be a Catholic among the Buddhists
 

Hồng Y sẽ là Phật Tử giữa những người Công Giáo và tôi sẽ là người Công Giáo giữa những Phật Tử. Một khi hai chúng ta có thể giao tiếp với nhau, sẽ không có bất kỳ quan điểm phân biệt, xung đột, hoặc phân chia ranh giới nào cả. Nếu chúng ta có thể làm được điều này, tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới sẽ chấm dứt, và mọi người sẽ không loại trừ lẫn nhau nữa.

Với tầm nhìn sâu rộng của Ngài về Pháp Giới, Hoà Thượng Tuyên Hoá thường nói rằng Phật Giáo đã giới hạn như là nhãn hiệu cho lời dạy của Đức Phật và ngài thường đề cập Phật Giáo là lời dạy của chúng sanh. Ngài phê binh chủ nghĩa Tông Phái trong Phật Giáo là đi ngược lại tinh thần Phật Pháp. Ngài cũng cảm thấy rằng người ta không nên bám chấp vào sự khác biệt giữa các tôn giáo, điều quan trọng là mọi người từ tất cả các tôn giáo đều có thể học được những ưu điểm của mỗi truyền thống tôn giáo. Để thực hiền tầm nhìn của mình, Ngài đã mời người bạn tốt của Ngài là Hồng Y Thiên chúa Giáo Paul Vu Bân tại Đài Loan, cùng với Ngài thiết lập Trung Tâm Tôn Giáo Thế Giới tại Vạn Phật Thành và làm vị giám đốc đầu tiên của Trung Tâm. Ngài đề nghị rằng Hồng Y sẽ là “Phật Tử giữa những người Công Giáo” và bản thân Ngài sẽ là “người Công Giáo giữa những Phật Tử.” Thật không may rằng cái chết bất ngờ của Hồng Y đã trì hoãn kế hoạch cho việc thành lập Trung Tâm, và cuối cùng Trung Tâm đã được khánh thành  tại Berkeley là Viện Tôn Giáo Thế Giới vào năm 1994.

 

With his good friend Father John Rogers

 

Cùng với người bạn thân Cha  John Rogers.

Cha John Rogers, diễn giả về Khảo Cứu Tôn Giáo tại Đại Học Humboldt cũng là một người bạn thân của Hoà Thượng Tuyên Hóa. Vào tháng tư năm 1989, Cha John Rogers dẫn nhiều sinh viên đang theo học tại Đại Học Humboldt đến Vạn Phật Thánh Thành như một phần khoá học Tôn Giáo Đối Chiếu. Kể từ đó, Cha Rogers đã tổ chức nhiều chuyến đi học hỏi đến Vạn Phật Thành mỗi học kỳ và mỗi lần đến Cha đều tổ chức thánh lễ Mi Sa trong Vạn Phật Bảo Điện.  Cha cũng tổ chức Lễ Mi Sa tưởng niệm Hoà Thượng Tuyên Hoá vào năm 1995.