Con Đường Khó Khăn

Giới Thiệu

Công Nghiệp

Xây Dựng nền Tảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ
Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo
Xiển Dương Giáo Dục

Pháp Duyên

Hòa Thượng Quảng Khâm
Hoà Thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedo
Đức Hồng Y Vu Bân và Đức Cha Rogers

Giáo Hóa và Hộ Quốc

Các Viên Chức Hoa Kỳ
Các Viên Chức Nước Khác

Giáo Dục và Bảo Vệ Đất Nước: Các Viên Chức Cao Cấp Hoa Kỳ

Hoà Thượng Tuyên Hoá được sự kính trọng của nhiều Quan Chức Cao Cấp Hoa Kỳ như Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush, cảnh sát trưởng khu vực Frank Jordan, Thị Trưởng Harrison của thành phố Burlingame và nhiều người khác.

Giving encouragement to U.S. President George Bush in January 1989

Gởi lời khuyến khích đến Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush, vào tháng Một năm 1989.

In January 1989, the Venerable Master Vào tháng Một năm 1989, Hoà Thượng Tuyên Hoá là khách mời đặc biệt của Tống Thống Geroge Bush trong Buổi Lễ Nhậm Chức Tổng Thống tại Washington, D.C. Ngài là người đại diện Châu Á duy nhất tại Lễ Cầu Nguyện Quốc Gia. Vào tháng năm 1990, khi Ngài gởi năm Tỳ Kheo đến Tu Viện Long Hoa tại Thượng Hải, Trung Quốc để giúp điều hành Lễ Truyền Giới, Tổng Thống Bush đã gởi điện thư đến Vạn Phật Thành để chúc mừng Ngài và các đệ tử của Ngài. Vào ngày 28 tháng Tư, Ngài đã chấp thuận lời mời của Tổng Thống Bush cùng với mười tám thành viên của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới đến tham dự bữa ăn tối của Tổng Thống tại Washington, D.C. Năm 1994, Ngài từng khuyên Tổng Thống rằng nếu từ chối nhận lương bổng, ông chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc bầu cử.

Ven. Master Hua with Police Chief Jordan and Police Commissioner Pius Lee in May 1990

Hoà Thượng với Cảnh Sát Trưởng Jordan và Cảnh Sát Pius Lee vào tháng Sáu năm 1990. 

Tháng tư năm 1990, Hoà Thượng được mời làm Tuyên Úy Tôn Giáo. Hoà Thượng đã chính thức tuyên thệ nhậm chức bởi Cảnh Sát Trưởng Frank Jordan với chức vụ Tuyên Úy Tôn Giáo Thành Phố San Francisco vào ngày 8 tháng Năm. Ngài là Phật Tử đầu tiền làm cố vấn tôn giáo của Sở Cảnh Sát San Franciso. Cảnh Sát Trưởng Frank Jordan đã đến viếng thăm Vạn Phật Thành vào ngày 16 tháng 6 năm 1990.