Con Đường Khó Khăn

Giới Thiệu

Công Nghiệp

Xây Dựng nền Tảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ
Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo
Xiển Dương Giáo Dục

Pháp Duyên

Hòa Thượng Quảng Khâm
Hoà Thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedo
Đức Hồng Y Vu Bân và Đức Cha  Rogers

Giáo Hóa và Hộ Quốc

Các Viên Chức Hoa Kỳ
Các Viên Chức Nước Khác

Giáo Dục và Bảo Vệ Quốc Gia: Các Viên Chức Cao Cấp Tại Nước Ngoài

Hoà Thượng Tuyên Hoá luôn quan tâm đến sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia. Chính vì vậy mà Ngài nhận được sự kính trọng của tất cả các lãnh đạo trên toàn thế giới. Bất cứ khi nào Ngài nói chuyện với họ, Ngài luôn khuyến khích họ hết lòng vì lợi ích của quốc gia và xã hội. Trải qua nhiều năm, nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan đến thăm viếng Ngài. Trong số đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Gang Lin Yang, cựu Thủ Tướng của Việt Nam ông Trần Thiện Khiêm, ông Liang Surong, Tổng thống Cộng Hoà Trung Hoo, các cựu Trưởng Điều Hành Viện Lập pháp, và còn nhiều người khác.

R.O.C. Minister of Justice Lin Yang Gang visited the International Translation Institute in 1992

Ông Lin Yang, Giám Đốc Viện Tư Pháp Cộng Hoà Trung Hoa viếng thăm Viện Phiên Dịch Quốc Tế vào năm 1992.

Vào ngày 4 tháng Bảy năm 1992, Lin Yanggang, Giám Đốc Viện Tư Pháp Cộng Hoà Trung Hoa và vợ của ông đã viếng thăm Vạn Phật Thành và thảo luận về những vấn đề giáo dục của Trung Quốc và Hoa Kỳ với Viện Trưởng Trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. Ông Lin cũng viếng thăm Hoà Thượng Tuyên Hoá tại Viện Phiên Dịch Quốc Tế, tại đó cả hai thảo luận về tương lai của Trung Hoa, tình trạng của Hoa Kỳ và các chính sách của chính phủ.
Taiwan's ex-Prime Minister Mr. Bo-cun Hao paid a special visit to the Venerable Master at the Administrative Office of the Dharma Realm Buddhist Association in Burlingame, California

Cựu Thủ Tướng Đài Loan ông Bo-cun Hao, đã có một chuyến chuyến đặc biệt viếng thăm Hoà Thượng Tuyên Hoá tại Văn Phòng Điều Hành Tổng Hội Phật giáo Pháp Giới tại Burlingame, California.
 

Ngày 30 tháng tư năm 1993, Cựu Thủ Tướng Đài Loan ông Bo-cun Hao, khi đang viếng thăm Hoa Kỳ, đã có một chuyến đặc biệt viếng thăm Hoà Thượng Tuyên Hoá tại Văn Phòng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tại Burlingame, California.