Con Đường Khó Khăn

Giới Thiệu

Công Nghiệp

Xây Dựng nền Tảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ
Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo
Xiển Dương Giáo Dục

Pháp Duyên

Hòa Thượng Quảng Khâm
Hoà Thượng Bhante Dharmawara và Ajahn Sumedo
Đức Hồng Y Vu Bān và Đức Cha  Rogers

Giáo Hóa và Hộ Quốc

Các Viên Chức Hoa Kỳ
Các Viên Chức Nước Khác

Giới Thiệu: Con Đường Khó Khăn

Với việc thành lập Tăng Đoàn Hoa Kỳ mới, Hòa Thượng lúc đó đã sẵn sàng khởi sự một chương trình vĩ đại cho Phật giáo Hoa Kỳ. Hòa Thượng giải thích rằng công việc trong cuộc đời của ngài nằm trong ba lãnh vực chính:

1. Mang giáo pháp chân chánh của Đức Phật đến phương Tây và thành lập một cộng đồng tu viện chân chánh của Tăng Ni thọ Cụ Túc Giới (Tăng Đoàn) tại đây.

2. Tổ chức và hỗ trợ việc phiên dịch toàn bộ kinh điển Phật Giáo sang tiếng Anh và các ngôn ngữ Tây Phương khác; và

3. Xiển dương giáo dục toàn thiện qua việc thành lập các trường tiểu học, trung học và viện đại học.

Trích từ bài viết của GS Ron Epstein (Quả Dung),
trang 62, "In Memory of Ven. Master Hua (Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa), Quyển I"