Phái Đoàn Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại

Giới Thiệu
Hòa Bình Thế Giới
Santa Clara
Đại Học Berkeley
Đại Học Los Angeles
Đại Học British Columbia
Austin, Texas
Duyên Hải Phía Đông

Phái Đoàn đến miền Đông Hoa Kỳ

Propagating the Dharma in the eastern United States

Hoằng Pháp tại miền Đông Hoa Kỳ

Theo lời thỉnh cầu đặc biệt của Ưu Bà Tắc Wang Zhu-ging và người con trai của ông là Jun-bang. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã hướng dẫn một phái đoàn đến vùng duyên hải phia Đông từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 11 năm 1993. Gia đình họ Wang đã bảo trợ các sinh hoạt Phật pháp và còn sắp xếp cho cả mười ba người từ Đài Loan đến Hoa Kỳ để ủng hộ. Những người Phật tử thành tâm này rất vui mừng.

Vào cuối tuần ngày 6 và 7 tháng Mười một, Hòa Thượng hướng dẫn bốn Pháp Hội tại Rochester, Nữu Ước, gồm cả thuyết giảng về Phật Giáo, trả lời thắc mắc về Phật Giáo và một buổi lễ Quy Y cho những người Phật tử mới. Vào ngày 13 và 14, ở tại phòng điều trần ở lầu Ba tại Tòa Nhà Văn Phòng Ủy Bàn tại Rockville , tiểu bang Maryland , lại có nhiều sinh hoạt Phật giáo hơn nữa, gồm có giảng Pháp, truyền Tam Quy Y, và trả lời thắc mắc về Phật Giáo.

Không quản ngại mệt nhọc, Hòa Thượng Tuyên Hóa thỏa mãn mọi thỉnh cầu của mọi người. Những buổi nói pháp tuyệt diệu của ngài như tấm kiếng giúp phận biệt tà chánh vào thời đại mà ma mạnh pháp yếu, và là ngọn đèn xua tan màn đêm.

Vajra Bodhi Sea, December 1993