Giới Thiệu: Các Phái Đoàn Á Châu/Quốc Tế

Qua nhiều năm, Hòa Thượng đã đi nhiều chuyến để truyền đạt Phật pháp khắp thế giới. Ngài đã dẫn nhiều phái đoàn đến các nước Á châu để làm sống lại Chánh Pháp. Hòa Thượng cũng gieo duyen Phật Pháp tại Âu châu và ngay cả Nam Mỹ.

Do sự thỉnh mời của các Phật tử Đài Loan, Hòa Thượng cũng đã đi nhiều chuyện đến Đài Loan ngay cả khi ngài đang bệnh. Ngài nói:  

"Tôi thấy rằng Đài Loan đang bị nguy hiểm rất lớn, giống như một chồng trứng sắp bị sụp đổ, nhưng mọi người vẫn không biết chuyện đó. Tôi là người Trung Hoa, do đó tôi không thể không quan tâm vấn đề này. Ngay cả các chính quyền cũng không ngăn cản được tôi không nói những điều tôi muốn nói. Lần này tôi nói rằng tình trạng ở Đài Loan tương tự như tình trạng triều đại Nam Tống, mọi người chỉ thấy những gì dưới chân mình thay vì nhìn vào những gì thật sự ngay phía trước họ."

Đó là bản tánh vô ngã của Hòa Thượng, luông hết lòng cứu độ chúng sanh.