Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Lễ Lạy

When you bow to the Buddha, don't stand in the center aisle, because that is the space reserved for the Abbot. Bow to one side

Khi quý vị lạy Phật, đừng đứng ở phía giữa, bởi vì đó là chỗ dành cho Thầy Trụ Trì. Hãy đứng lễ lạy ở một bên. .

Bất cứ khi nào đi đến Chùa, quý vị nên khiêm tốn. Đừng kiêu ngạo. Quý vị nên cảm thấy rằng những người khác đều tốt hơn mình, và quý vị có nhiều điều để học từ họ. Ví dụ, khi quý vị lạy Phật, đừng đứng ở phía giữa, bởi vì đó là chỗ dành cho Thầy Trụ Trì. Hãy đứng lễ lạy ở một bên. Đừng làm người khác thấy quý vị và nghĩ rằng: Ồ, Thầy của quý vị thật ngu dốt. Ông ta không dạy cho quý vì cái gì cả. Ngay đến lạy Phật quý vị cũng không biết.”


20 tháng 8, 1975
Phật Căn Điền