Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Đừng Nuôi Dưỡng Lòng Tham Trong Việc Thắp HươngLễ Phật

The Venerable offers incense during a Dharma Assembly in Taiwan, 1993

THòa Thượng dâng hương tại một Pháp Hội ở Đài Loan năm 1993.
 

Thắp hương như là một biểu hiện về lòng kính trọng của chúng ta. Nếu như đã có một vài cây hương trong lư hương rồi thì chúng ta không cần phải thắp thêm hương nữa. Hương đốt ngày nay lại rất tốn kém, vậy thì tại sao chúng ta lại lãng phí như vậy. Quý vị nên quan tâm về vấn đề này. Bất kỳ việc gì, chúng ta đều muốn hiểu những đạo lý đằng sau việc đó, đừng nên mù quáng làm theo người khác, nghĩ rằng “Mọi người đang  đổ xô đi thắp nhang, như vậy việc đó hẳn là một điều tốt”. Thật ra, những người đó đang gây tạo nghiệp trong Phật giáo.Tại tao họ không dè dặt trong việc thể hiện lòng tham của họ với Đức Phật?

- Hòa Thượng Tuyên Hóa

Thật là hoàn toàn mê tín khi cứ nhất định tự mình dâng hương cho chư Phật. Nếu trong lư hương đã có những cây hương đang cháy, thì quý vị chỉ cần cúi lạy vài lạy để thể hiện lòng chân thành của mình; đừng nên thắp thêm hương nữa. Nếu quý vị đốt quá nhiều hương, thì khói hương sẽ xua đuổi Đức Phật đi xa mà quý vị không biết, và quả  báo do gây ra việc này là sẽ trở thành súc sanh.

Tôi thật phiền hà bởi những người mê tín như vậy. Việc thắp quá nhiều hương cũng giống như là đại tiện trên đầu của vạn vị Phật. Quý vị không muốn điều đó xảy ra cho mình, thì chư Phật cũng không muốn như thế. Quý vị muốn Đức Phật chịu đựng quá nhiều khói như vậy sao?

“Quy định” cho rằng “mọi người phải thắp hương” không được áp dụng ở đây, bởi vì nó quá thô tục. Quy định của tôi là quý vị không được tranh nhau thắp hương. Đây là một sự khởi đầu mới của Phật Giáo. Chúng ta khác với những chùa Phật giáo khác. Những hành vi như vậy có thể được chấp nhận ở những nơi khác mà người ta không biết gì tốt hơn, nhưng ở đây thì không ai được mê tín như vậy. Những ai không tuân theo quy củ thì sẽ không được hoan nghênh ở đây.  

Trích tbài Khai Thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào ngày 4 tháng 11, 1979
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"