Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Đại Chúng

Trong khi đi kinh hành và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà quý vị nghe tiếng chuông lớn, thì đó là dấu hiệu để quý vị quay trở lại đệm quỳ và niệm phật nhanh hơn. Tôi để ý thấy có nhiều quý vị không biết điều này. Trong khi niệm Phật, quý vị nên giữ hai tay trước ngực, đây là vị trí “lòng bàn tay hạ thấp ”. Đừng buông thỏng hai tay ngang xuống bụng mà nên để ngay trước khung sườn ngực của quý vị ngay phía dưới tim. Khi quý vị nghe tiếng chuông lớn, thì đưa bàn tay lên và chắp lại với nhau. Khi đó quý vị không cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phậtt” nữa mà chỉ niệm “A Di Đà Phật”. Tôi để ý thấy nhiều quý vị không đưa bàn tay lên mà lại buông thỏng tay xuống hoặc đong đưa hai bên. Đó là do quý vị không biết quy củ. Mặc dù những quy củ này không quan trọng nhưng quý vị  vẫn phải tuân theo. Có câu rằng “Vô quy củ bất thành phương viên" - không tuân theo quy củ thì không không thể tạo nên hình tròn hay hình vuông (trong hoa ngữ chữ “quy củ” được tạo nên từ hai chữ dụng cụ vẽ hình tròn và hình vuông) . Vì vậy, nếu quý vị không tuân theo quy củ thì quý vị sẽ không đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, khi quý vị  đứng ở chỗ của mình, những ai đến trước thì nên đứng trước và những ai đến sau thì đứng đằng sau họ theo thứ tự. Những ai đến trước thì không nên đứng ở sau vì những người theo sau họ sẽ phải xô đẩy nhau để tìm chỗ. Dù quý vị đi đến đâu, thì cũng nên tuân thủ những quy củ giữ trật tự trong đại chúng. Như vậy thi mọi thứ sẽ không bị xáo trộn mà sẽ tiến hành trôi chảy. Tất cả bạn nên lưu ý về điều này.

August 19, 1975
Buddha Root Farm, p.21 - 22