Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Các Quy Củ

Lễ Lạy
Dâng Hương
Đại Chúng
Niệm Phật
Cúng Ngọ
Không Dua Nịnh

Sự Không Hòa Hợp Trong Khi Niệm Phật Làm Khuấy Động Tạp Niệm Và Phiền Não

When you recite, keep your hands in front of your chest. This is called the palms-lowered position.

Trong khi niệm Phật, quý vị nên giữ hai tay trước ngực, đây là vị trí “lòng bàn tay hạ thấp”.
 

Tại Vạn Phật Thánh Thành,mọi người niệm phật theo những giai điệu khác nhau, người  thì tụng theo giai điệu này, tôi thì tụng theo kiểu của tôi, anh ta thì ngâm theo kiểu của anh ta, không ai hòa hợp theo ai. Điều này không chỉ làm giảm đi ý chí quyết tâm của moi người, mà nó còn làm tăng thêm những lo lắng va tạp niệm của mọi người. Đó không phải là khóa tu quán niệm Đức Phật, mà là một khóa tu đang bị phiền não. Quý vị thấy tôi thì không thể chịu được, tôi cũng không muốn nhìn quý vị. Quý vị sẽ nảy sinh vọng tưởng khi nghe tiếng tôi niệm và tôi cũng bị khuấy động bởi những tạp niệm khi nghe tiếng quý vị niệm. Tất cả chúng ta đều đang suy nghĩ mổt cách vô ích và gây ra những phiền não. Đây là không niệm Phật đúng theo Pháp.

Vajra Bodhi Sea, March 2000