Lời Dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Khai Thị

Tu Đạo Bồ Đề
Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?
Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
Khi Người Ta Không Thích Quý Vị
Chỉ Một Niệm
Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo
Tu Đức - Tạo Nghiệp
Chớ Mong Cầu
Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu
Nhẫn Là Gí? Công Phu Là Gì?

Chớ Mong Cầu

Dù cho quý vị áp dụng phương pháp nào trong việc tu Đạo đi nữa –có thể là niệm danh hiệu Phật, trì chú, nghiên cứu giáo lý, giữ giới, thiền định, tu theo Tịnh Độ tông, Thiên Thai tông v.v…quý vị không nên tham cầu đạt kết quả nhanh chóng. Nếu có lòng tham cầu thành tựu mau chóng, quý vị sẽ mắc phải sai lầm. Mong muốn được thành công nhanh chóng chung quy cũng từ tâm tham và sẽ ngăn che trí tuệ của quý vị ngay từ ban đầu (nhân địa). Nó cũng sẽ ngăn che ánh sáng tự tánh của quý vị bởi vì ánh sáng của tự tánh của quý vị đâu có bất kỳ sự tham lam nào trong đó. Từ xưa đến nay chưa hề có một cảm ứng nhiệm mầu nào xảy ra dựa vào tâm tham cả.  Nếu quý vị vẫn giữ tâm tham trong khi tu Đạo, thì cũng giống như một miếng vàng bị che phủ bởi bụi bặm vậy. Vì vậy, chớ mong cầu được nhiều hay mau thành tựu, cũng đừng tìm đuờng tắt dễ dàng hầu tránh khỏi phải dụng công. Nếu quý vị không có tâm tham, quý vị có thể buông bỏ được. Khi buông bỏ được, quý vị có thể đạt được định, và chỉ sau khi đạt được định quý vị mới có thể khai mở đại trí tuệ. 

Tất cả quý vị nên hiểu thấu đáo điều này. Chớ mong cầu mau thành tựu. Nếu quý vị cứ ấp ủ ý tưởng mong được đến nơi nào đó một cách nhanh chóng, quý vị sẽ không đến nơi quý vị muốn. Ví dụ, nếu quý vị muốn đi đến thành phố New York (Nữu Ước), và muốn đến đó nhanh chóng nhưng lại không làm những điều cần thiết để đến được nơi đó, chẳng hạn như không chịu đi bằng máy bay, hoặc tàu hỏa hay xe  buýt –nhưng quý vị chỉ ước: “Tôi sẽ đến đó bằng hai chân của chính tôi, và tôi sẽ đến đó nhanh chóng!”. Sau đó quý vị vội vàng đi, thì sẽ chết vì kiệt sức và không thể nào đến nơi được. Tu hành cũng giống như vậy. Quý vị hãy làm mọi việc một cách rất tự nhiên. Quý vị nên dụng công một cách rất tự nhiên, không nên nghĩ ngợi về việc là mình có thành tựu hay không thành tựu. Đừng lo nghĩ gì hết. Chỉ việc tinh tấn dụng công –tiếp tục công việc nỗ lực dụng công của mình.

Hơn nữa, mỗi ngày quý vị nên sửa đổi các lỗi lầm của mình -- điều này rất quan trọng. Nếu trong một ngày mà quý vị không nhận ra bất cứ lỗi lầm nào để sửa đổi, ttức là quý vị đã không đạt được sự tiến bộ nào trong ngày hôm đó. Người muốn dụng công tu đạo không nên nghĩ: “Tôi niệm danh hiệu của Bồ tát Địa Tạng và xin ngài hộ trì cho tôi.” Ngược lại, quý vị nên niệm danh hiệu Bồ tát vì mọi người trên thế giới mà niệm danh hiệu Bồ tát, để cho thế giới không còn tai ương hoặc tai họa nữa. Quý vị không cần phải niệm danh hiệu Bồ tát cho chính mình. Đừng giống như người nghiện thuốc phiện, tham muốn cảm giác lâng lâng bay bổng, nên anh ta hút á phiện. Lúc anh ta bay bổng rồi, anh ta sẽ lại rơi xuống và muốn làm một cữ hút nữa. Con người có thể phát sinh thái độ không lành mạnh tương tự như vậy trong khi tu Đạo. Nhưng nếu quý vị không có tâm tham muốn đạt được kết quả, thì chính đó là thể hiện quán niệm chân chánh, trong trường hợp này quý vị sẽ thật sự có thể dụng công được. Quán niệm chân chánh chính là chánh niệm tu tập – trong đó không có lòng tham . Đừng tham đạt kết quả dễ dàng. Quý vị không nên có tư tưởng rằng hôm nay tu Đạo thì ngày mai quý vị sẽ thành Phật ngay, bởi vì nguyên tắc này không có ở bất cứ nơi nào cả. Quý vị không thể vừa mới đào giếng là có nước liền được.

Theo “Listen to Yourself, Think Everything Over, Vol. 2 p.48”