Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu

Thiền Sư
Hwai Shen

Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu

Pháp Sư Duy Kỳ Nan

Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu

Không Nhiễm Danh Lợi

Tào Bân

Giới thiệu: Thủy Kính Hồi Thiên Lục

 

The Master's Class on Water and Mirrors during Buddhist Lecture Hall days

Lớp học của Hòa Thượng về Thủy Kính Hồi Thiên Lục trong thời gian ở tại Phật Giáo Giảng Đường.

Tiêu đề của tập sách này là Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Sách này viết ra có mục  đích “ngụ ý việc khen chê, làm rõ điều thiện ác”. Cái gì thiện có thể lấy làm pháp để chúng ta noi theo, còn cái gì là bất thiện sẽ được coi là giới giúp chúng ta giữ mình.

Do dó tập sách bao gồm các nhân vật nổi tiếng ở mọi nơi, người Trung Hoa cũng như người tại các nước khác. Nói đến nổi tiếng thì không phải chỉ có người tốt mới nổi tiếng, những kẻ xấu xa cũng nổi tiếng. Để lại tiếng thơm muôn đời là những danh nhân, còn như nổi tiếng về điều xấu có thể lưu lại hàng ngàn năm cũng kể là danh nhân. Bởi vậy, những ai ưa danh vọng đều muốn tiếng thơm của mình để lại cho đời sau, nhưng trong số đó lại có những người chỉ có tiếng tăm xấu xa truyền lại mãi tới cả ngàn vạn năm,  ai nấy đều chẳng ưa thích.

Trong thời đại này, mọi người đều sống trong mê mờ. Họ nhận giặc làm con, nhìn đen thành trắng, muốn tránh bị chết đuối thì lại nhảy vào lửa. Vì thế, để thắp lên một ngọn đèn sáng cho màn đêm mù mịt của thời này, chúng ta hãy lấy những truyện cũ của người xưa để nêu ra đây như một tấm gương sáng. Đối với điều thiện thì ta coi là pháp, đối với điều bất thiện thì ta coi là giới, chỗ nào cũng thấy có đạo lý ở trong đó. Như vậy, theo ý nghĩa này, tôi hy vọng những chuyện xưa đó có thể làm thức tỉnh mọi người khỏi cơn mộng mị.  Ham danh vọng mà làm theo phương cách này, hay cầu lợi lộc mà theo phương cách kia chẳng hạn, là điều sai quấy. Và điều phải là nhằm mục tiêu chánh đáng để tiến tới, đó chính là chỗ dụng ý khi viết ra tập sách này.

Ý nghĩa trong tập sách ngụ trong hình ảnh của vầng trăng dưới nước, của bông hoa trong gương, cho nên tập sách mới mang tiêu đề là Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Tuy nhiên, ý tưởng cứu vãn cho thế giới khỏi tai kiếp thì chẳng khác gì trường hợp trăng đáy nước và hoa trong gương, một điều hết sức mơ hồ. Vãn hồi ý trời là việc có thể thực hiện được hay không cũng giống như chúng ta tìm trăng đáy nước, kiếm hoa trong gương. Sự thể là như vậy, nhưng nay tôi muốn tận lực làm hết phận sự của mình, lo trọn trách nhiệm của mình và, chẳng kể mọi khó khăn tôi vẫn một lòng tiến tới. Bởi vậy tôi viết sách này, lời văn thật đơn giản để mọi người đều có thể hiểu được một cách rất dễ dàng.

Trích dẫn từ một buổi nói chuyện của

Hòa thượng Tuyên Hóa,

Báo Vajra Bodhi Sea , tháng 3 năm 1988