Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu

Thiền Sư
Hwai Shen

Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu

Pháp Sư Duy Kỳ Nan

Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu

Sự Liêm Khiết

Tào Bân

Thủy Kính Hồi Thiên Lục – Sự Liêm khiết

Vào thời xưa vua Nghiêu muốn thoái vị, và tìm một bậc hiền tài để trao lại vương quốc. Vua Nghiêu đã từng nghe tới hai vị hiền triết tên là Sào Phủ và Hứa Do, những người hết sức trong sạch đạo đức thanh cao, và đã đích thân tới tìm gặp họ. Khi gặp Sào Phủ, vua Nghiêu đã giải thích ý định muốn nhường ngôi lại cho ông ta. Khi nghe đến việc này, Sào Phủ bịt tai lại và chạy đi rửa tai.  

Hứa Do, người đang ở hạ nguồn sông để cho bò uống nước, bấy giờ rất ngạc nhiên bởi hành động lạ lùng này, bèn hỏi về việc đó. Sào Phủ trả lời, “Vua Nghiêu vừa định nhường lại vương quốc cho tôi. Những lời nói đó làm bẩn lỗ tai tôi nên giờ tôi phải rửa.”  

Hứa Do đáp lại, “Anh rửa lỗ tai bằng nước này đã làm bẩn nước. Làm sao tôi có thể để bò của tôi uống thứ nước nhiễm bẩn này được?” Sau đó ông ta dắt bò lên thượng nguồn. Ôi! Thật đúng là hai con người không màng danh lợi.

Bấm vào đây để xem bình luận

Vajra Bodhi Sea, tháng 7 năm 1998