Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu
Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu
Thiền Sư
Hwai Shen
Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu
Pháp Sư Duy Kỳ Nan
Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu
Không Nhiễm Danh Lợi
Tsau Bin

Giới Thiệu: Hòa thượng Hư Vân Họa Truyện

Tác giả có lòng trân quý và khâm phục thâm sâu đối với Thầy của mình – Hòa thượng Hư Vân - về đạo đức, giới hạnh, sự hiểu biết uyên bác, trí tuệ, khổ hạnh, nguyện lực và sự thực hành, từ bi hỷ xả, sự thư thái, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cũng như các pháp môn Ba la mật khác.  Nhiều sự việc xảy ra trong suốt cuộc đời ngài có thể chắc chắn được xem như là kim chỉ nam cho chúng sanh trong thời mạt pháp, là nguồn lực cứu giúp cho thế kỷ này.  Do đó tác giả không quản ngại tốn kém để thuê một họa sĩ đặc biệt tài danh về các môn Phật học để soạn  200 bản vẽ, và sau nhiều năm miệt mài, quyển sách này được xuất bản. Tôi hy vọng đạo hạnh của hòa thượng Hư Vân sẽ được cả thế giới biết đến qua quyển sách này.  Mong rằng sau khi đọc xong câu chuyện về cuộc đời của ngài, nhiều người sẽ được cảm hứng để phát bồ đề tâm và thành tựu Đạo vô thượng, và sau đó, mong họ sẽ quay thuyền từ bi trở lại giáo hóa chúng sanh, để chúng ta có thể cùng nhau đạt được quả vị giác ngộ bất thối chuyển.

Trích Lời Nói Đầu của sách Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện 

do hòa thượng Tuyên Hóa soạn thuật.