Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu

Thiền Sư
Hwai Shen

Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu

Pháp Sư Duy Kỳ Nan

Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu

Không Nhiễm Danh Lợi

Tsau Bin

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN HỌA TRUYỆN

- Tách trà rơi vỡ - Chặt đứt căn nghi

At the sound of the crash, the root of his doubt was instantly severed

Trong suốt tháng mười hai âm lịch, vào buổi tối thứ ba của tuần thiền thất thứ tám, sau sáu giờ ngồi thiền, người trực đi quanh rót trà cho mỗi thầy dùng.  Khi đến rót trà cho ngài, do bị nước sôi văng đổ vào tay, ngài làm rớt tách trà xuống đất.  Nghe tiếng vỡ của tách, gốc rễ nghi ngờ của ngài liền bị chặt đứt (đốn đoạn nghi căn).  Ngài rất đỗi vui mừng, nguyện ước trong đời đã được mãn nguyện.  Dường như vừa tỉnh giấc chiêm bao, thấy được những duyên trong quá khứ.  Nếu lúc trước ngài không bị rơi xuống sông và ngã bệnh nặng, nếu ngài không gặp được những thiện tri thức thuận nghịch nhiếp hóa, thì làm sao có thể có được như ngày hôm nay.


Hòa Thượng Hư Vân nói kệ như sau:

Bôi tử phác lạc địa

Hưởng thanh minh lịch lịch

Hư không phấn toái dã

Cuồng tâm đương hạ tức

Dịch nghĩa:

Tách trà rớt xuống

Tiếng bể vang lên

Hư không tan vụn

Cuồng tâm liền hết

Hòa Thượng Hư Vân lại có kệ:

Ðãng trước thủ

Ðả toái bôi

Gia phá nhân vong ngữ nan khai

Xuân đáo hoa hương xứ xứ tú

Sơn hà đại địa thị Như Lai

Dịch nghĩa:

Tay, nước bắn

Chén bể nát

Nhà tan, người mất, nói không ra

Xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm

Sông núi đất đai, đều Như Lai.

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện,
do Hòa Thượng Tuyên Hóa soạn thuật.