Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu
Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu
Thiền Sư
Hwai Shen
Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu
Pháp Sư Duy Kỳ Nan
Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu
Không Nhiễm Danh Lợi
Tsau Bin

Giới thiệu: Truyện Cao Tăng

Quý vị hãy nghĩ cho thật kỹ, liệu mình có muốn noi theo các bậc Cao Tăng hay không. Quý vị muốn thành một cao tăng hay muốn noi theo một tiểu tăng? Có muốn noi theo một tu sĩ không phải cao tăng cũng chẳng phải tiểu tăng? Có muốn noi theo một thánh tăng hay một tu sĩ bình thường? Quý vị muốn noi theo một vị tu sĩ tinh tấn hay một vị tu sĩ lười nhác ? Mỗi người đều phải cân nhắc điều này, đừng nên chỉ nghe rồi để vụt mất như gió thoảng qua tai. Nếu có vậy, quả là tôi đã nói một cách vô ích rồi. Mặt khác, nếu noi theo lời nói, phong cách, sự tu hành, định lực và giới lực của các bậc cao tăng này, quý vị có thể tự xây dựng bản thân theo khuôn mẫu của họ và họ những tấm gương mẫu sống động. Tôi tin rằng đất nước này có rất nhiều cao tăng, thánh tăng, nhiều tu sĩ tinh tấn, và nhiều tu sĩ có thần thông bất khả tư nghì. Bởi nếu không có họ, tôi e rằng khi ấy cũng sẽ không có bất kì một tu sĩ bình thường nào cả. Ở vào thời kì đầu của Chánh Pháp trên nước Mỹ, các vị nên là những người dẫn đường cho mọi người. Đừng xem mình là vô dụng. Đừng nghĩ rằng lười biếng một chút cũng không sao. Đó không phải là con đường đúng đắn.

Đối với các cư sĩ, nên giống như ngài Duy Ma Cật và ngài Cấp Cô Độc. Lúc thuyết giảng Kinh Kim Cang, tôi có kể lại chuyện ngài Cấp Cô Độc đã dùng vàng của mình để lát mặt đất và xây dựng một tu viện ra sao. Hãy giống như ngài! Hãy giống như ngài Duy Ma Cật, một cư sĩ có thần thông hơn hẳn các vị đại La Hán. Ngài có thể biện luận hơn ngài Xá Lợi Phất đầy trí tuệ và những vị trí tuệ khác. Quý vị phải  hộ trì Tam Bảo bằng tâm chân thật của mình. Đất nước này phải có cả cư sĩ và Pháp Sư với phẩm chất cao quý như vậy.

- Hòa Thượng Tuyên Hóa,

Truyện Cao Tăng, trang 145-146.