Li Dy ca Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu

 Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện

Giới Thiệu
Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
Tách Trà Rơi Vỡ - Chặt Đứt Căn Nghi

Phật Tổ Đạo Ảnh

Giới Thiệu
Thiền Sư
Hwai Shen
Thiền Sư
Lyang Ching

Truyện Cao Tăng

Giới Thiệu
Pháp Sư Duy Kỳ Nan
Pháp Sư Đạo Lập

Thủy Kính Hồi Thiên Lục

Giới Thiệu
Không Nhiễm Danh Lợi
Tào Bân

Giới thiệu: Các tiểu sử

Hòa thượng Tuyên Hóa đã có nhiều bài giảng về nhiều tiểu sử trên phạm vi rộng lớn - nhiều nhân vật trong quá khứ, cũng như nhiều nhân vật đương thời để qua đó mọi người học được nhiều bài học.  Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu phần trích   của Tiểu sử Hòa Thượng Hư Vân, Cuộc đời Chư Tổ, Truyện Cao Tăng, Thủy Kính Hồi Thiên Lục.  Mặc dù những bài giảng này không phải là đại diện của bất cứ loạt bài giảng nào của Hòa Thượng, chúng tôi hy vọng độc giả sẽ hứng thú về những bài giảng đa dạng này do Hòa Thượng thuyết giảng.