THÔNG BÁO


Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thành Thành gồm ban Anh Việt và Hoa Việt kính mời những Phật tử phát tâm tham gia phiên dịch những Kinh Sách và bài giảng của Vạn Phật Thánh Thành xin liên lạc với chúng tôi qua email address bodehai@yahoo.com

Ngoài ra nếu quý Phật tử có những hình ảnh, videos ... liên quan đến Hòa Thượng Tuyên Hóa xin vui lòng liên lạc vói chúng tôi qua email bodehai@yahoo.com

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ TátTrở về trang nhà | Về đầu trang