Thúc đẩy sự đồng thuận giữa các tôn giáo sẽ mang lại hòa bình cho thế giới

 

Nguyên tắc căn bản của Phật Giáo là sự đại hợp nhất. Mọi chủng tộc và quốc gia có thể sống chung trong hòa hợp.

 

Ông Trần Lập Phu giảng về Khổng Tử tại Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới

Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Vạn Phật Thành

 

Vạn Phật Thành là một tặng phẩm cho mọi Phật Tử, tín đồ của các Tôn giáo, và mọi sinh vật trên thế giới.  Bất cứ ai muốn tu hành hay đi tìm chân lý đều có thể đến Vạn Phật Thành. Nơi đây không có kỳ thị chủng tộc, quốc tịch, hay tôn giáo. Ai tới đây cũng phải theo đúng những điều lệ của Vạn Phật Thành.

 

Trong các giới đàn khác nhau được tổ chức tại đây, Ðại Lão Hòa Thượng đã giang tay đón mời đặc biệt các tăng ni thuộc truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ và yêu cầu họ giúp sức trong việc tổ chức các buổi lễ. Những hội viên của công đồng Phật Giáo Nguyên Thủy ở Anh Quốc cũng đã tổ chức nhiều khóa học và thiền thất theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy tại Vạn Phật Thành. 

Hỗ tương trao đổi giữa truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông (Ðại Thừa và Nguyên Thủy)

 

Vào mỗi học kỳ, linh mục Rogers của Ðại Học Humboldt State University đều đưa một nhóm sinh viên đi du khảo để họ có cơ hội học hỏi về Phật giáo và quan sát đời sống tu viện như thế nào.  Moi lần đến, linh mục Rogers đều tổ chức một Thánh Lễ Ky Tô La Mã trong Vạn Phật Ðiện. Ðó là một sự hỗ tương học hỏi, chưa từng có trong các tu viện Phật Giáo khắp nơi trên thế giới.

Sinh viên Ðại Học Humboldt State University tham gia tụng kinh sáng trong chuyến du khảo tại Vạn Phật Thành

Những Pháp hội chính được tổ chức hàng năm tại Vạn Phật Thành đều lôi cuốn một số lớn người Ðông Phương và Tây Phương. Ðể tiến xa hơn trong việc tìm hiểu và giúp đỡ lẫn nhau hầu các tôn giáo có thể cùng góp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại và nền hòa bình Thế Giới, Hòa Thượng đã mời các tín đồ Tin Lành, Ky Tô La Mã, và các tôn giáo khác tham dự Ðại Hội Tôn Giáo Thế Giới được tổ chức tại Vạn Phật Thành năm 1987. Cũng trong năm 1987, Hòa Thượng đã đọc một bài diễn văn chính tại Hội Nghị Ðối Thoại Quốc Tế lần thứ ba giữa Phật Giáo và Ky Tô Giáo La Mã tại Berkeleỵ Một lần khác, Hòa Thượng được mời đọc điếu văn tại Thánh Ðường Grace Cathedral ở San Francisco. Năm 1989, Hòa Thượng cũng được mời đến Trung Tâm Mục Vụ của nhóm Quaker ở Pendle Hill, Pennsylvania để nói chuyện nhiều lần, và vào năm 1992 ngài được mời làm diễn giả tại cuộc họp mặt hàng năm của tổ chức Vedanta Society tại Olema, California.

 Ðồng với viễn kiến về Pháp Giới, Hòa Thượng thường nói rằng danh từ Phật Giáo vẫn còn quá giới hạn đối với lời dạy của Ðức Phật mà thường được gọi đó là lời dạy của chúng sanh. Ngay cả khi ngài chỉ trích sự phân chia các bộ phái trong Phật Giáo là điều trái ngược với tinh thần Phật Pháp chân chính, ngài nhận thấy rằng mọi người không nên cố chấp vào sự dị biệt giữa các tôn giáo, mà điều quan trọng là mọi người nên học hỏi những điều hay của từng truyền thống tôn giáo. 

Ðể thực hiện viễn kiến này, ngài đã mời người bạn quý Paul Yubin là một vị Hồng Y của Ðài Loan, đến để cùng ngài thiết lập một Trung Tâm Tôn Giáo Thế Giới tại Vạn Phật Thành, và mời vị đó làm giám đocá đầu tiên. Ngài cho rằng vị Hồng Y này sẽ là một Phật Tử giữa những Ky Tô Hữu, và chính ngài sẽ là một Ky Tô Hữu giữa những Phật Tử. Bất hạnh thay, cái chết của vị Hồng Y này đã làm chậm trễ kế hoạch thiết lập Trung Tâm này, và mãi cho đến năm 1994, Viện Tôn Giáo Thế Giới mới được thành lập tại Berkeley.

Bạn có thể là một Phật Tử giữa những Ky Tô Hữu, và tôi sẽ là một Ky Tô Hữu giữa những Phật Tử. Một khi mà cả hai chúng ta có thể thông cảm nhau thì sẽ không còn những quan điểm dị biệt, tranh chấp, hay giới hạn nữa. Nếu chúng ta có thể làm được điều này thì mọi cuộc chiến tranh trên thế giới sẽ chấm dứt, và mọi người sẽ không còn tẩy chay nhau nữa.

Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Berkeley