Nhìn lui quá khứ: Vạn Phật Bảo Ðiện

 

cttb022.jpg (23981 bytes)

Hòa Thượng và các đệ tử chụp hình chung bên ngoài Phật Ðiện, nay là Diên Thọ Ðường.

cttb021.jpg (10802 bytes)

Các bức tường bên trong Phật Ðiện có rất nhiều ô nhỏ, mỗi ô đều có một tượng Phật. Tổng cọng có hơn mười ngàn tượng Phật lớn nhỏ.

cttb023.jpg (14088 bytes)

Hòa Thượng chủ trì Pháp Hội

cttb024.jpg (10387 bytes)

Hòa Thượng và chư Tăng chủ trì Pháp Hội