Vietnamese|English

Nhất Tâm Đảnh Lễ

 

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần,

Như cá cạn nước, nào có gì vui ?  

Đại Chúng !

Cần nên tinh tấn ! Như cứu đầu cháy!

Đừng nên buông lung.

Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Triều đã hành hương Ba Bước Một Lạy từ Chùa Kim Luân tại Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành (cách San Francisco 110 dặm về phía Bắc), từ tháng 5 năm 1977 đến tháng 10 năm 1979. Mục đích ảnh hưởng nhân loại chấm dứt thù hận, ngưng chế tạo vũ khí giết hại, tránh gây ra các tai họa, chiến tranh, khổ não.  Hai Thầy hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. 

News From True Cultivators (pdf) Thư Chân Hành Giả

Three Step One Bow Song

Video:Chào đón hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều về đến Vạn Phật Thánh Thành vào ngày Lễ Khai Quang năm 1979 - Welcoming Dharma Masters Heng Sure and Heng Chao on the Opening Light Ceremony of CTTB (1979)

 

Xin nhấn vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn

06.jpg (38591 bytes)

thuhanhgia3a.gif (68037 bytes)

14.jpg (43172 bytes)

19.jpg (95729 bytes)

09.jpg (77544 bytes)

thuhanhgia1.gif (126595 bytes) 22.jpg (142736 bytes) 3b1b_aa.jpg (57532 bytes) 3b1b_c.jpg (56124 bytes)
3s1b_af.jpg (125366 bytes) 26.jpg (41455 bytes) 24.jpg (48158 bytes) 23.jpg (108344 bytes)
25.jpg (36702 bytes) 27.jpg (142626 bytes) SBIB-Lunch.jpg (121559 bytes) 28.jpg (32165 bytes)
29.jpg (45136 bytes) 41.jpg (20720 bytes) 3b1b_b.jpg (48344 bytes) 76.jpg (28989 bytes)
3s1b_ab.jpg (34536 bytes) 88.jpg (34382 bytes) 77.jpg (96752 bytes) 3s1b_a.jpg (67290 bytes)
93.jpg (43862 bytes) 102.jpg (72886 bytes) 98.jpg (45307 bytes) CTTB2.jpg (38878 bytes)